งานพับ

www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

     ครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอร์ค่าต่างๆได้ตัวอย่างเช่น ความหนาของตะแกรงกันลื่นที่ไม่เท่ากันทั้งแผ่นหรือตะแกรงเจาะรูที่มีความแข็งแรงไม่เท่ากันในแต่ละจุดซึ่งมีผลทำให้มุมพับผิดไปจากที่ตั้งไว้ได้ โดยช่างคุมเครื่องจะการใส่ค่าตัวแปรต่างๆเข้าไปในชุด CONTROL จากนั้นเครื่องพับจะคำนวณแรงกดใหม่ก่อนการพับครั้งต่อไป ส่งผลให้มุมพับในชิ้นงานออกมาเท่ากันทุกชิ้นตามต้องการ เครื่องพับที่ทันสมัยยังสามารถกำหนดขั้นตอนการพับได้หลากหลายเหลี่ยมในการขึ้นงานเพียงครั้งเดียวโดยทางช่างจะใส่แบบชิ้นงานเข้าไปในเครื่องพับจากนั้นชุด CONTROL ของเครื่องพับจะคำนวณและกำหนดขั้นตอนการพับออกมาโดยการแสดงผลไปที่จะโปรเจกเตอร์ของเครื่อง หลังจากนั้นช่างพับจะสามารถพับชิ้นงานตามภาพที่ฉายมาบนจอ


 • adira-gh.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด ความหนาแผ่น วัสดุที่จะตัดและจำนวนในการตัดไปที่หน้าจอของเครื่อง หลังจากนั้นชุด C...

 • เครื่องม้วนระบบไฮดรอลิค-W12-prd.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานเลเซอร์

งานตกแต่งอาคาร

งานตัดพับม้วน

 • งานตัด
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด...
 • งานพับ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอ...
 • งานม้วน
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานเชื่อมประกอบ

 • ตะแกรง WALKWAY
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถ...
 • ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให...
 • งานเชื่อมเข้ากรอบ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด
 • งานเชื่อมโครงสร้าง
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานสแตนเลส

งานเคลือบผิว

Visitors: 10,427