ตะแกรงเหล็กฉีก

www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

      เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกได้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมาก ทำให้ราคาตะแกรงฉีกถูกลงโดยที่ไม่ต้องลดน้ำหนักแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีกของ บริษัทรุ่งทรัพย์ฯ จึงได้รับความนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งภายใน งานในอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการ งานตัด พับ เชื่อมประกอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และงานเคลือบผิวแบบต่างๆเช่น การชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม การชุบพาวเดอร์โค้ทเพื่อความสวยงาม การทาสีเพื่อป้องกันสนิม บริษัทฯ ยังมีสต๊อกไว้เพื่อบริการจัดส่งให้กับลูกค้า พร้อมรถบริการจัดส่งถึงหน้างานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย 


ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 3 ได้แก่รุ่น XS-31 ,XS-32, XS-33  เป็นตะแกรงที่มีขนาดรู เล็ก

สุดในมาตรฐาน XS  มีความหนาที่ 1.2 มม.1.6 มม.และ 2.3 มม.

 

           - XS-31 หนา 1.2 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 7.01 กก.


           - XS-32 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 12.50 กก.


           - XS-33 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 26.80 กก.

 

        การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย  3 ได้แก่ XS-31  XS-32 XS-33 นิยมใช้เป็นตะแกรง กันนก กันหนู  ทำเป็นกรงสัตว์ ตกแต่งผนัง อาคาร ตกแต่งเป็นฝ้าเพดาน เป็นช่องระบายอากาศ หรือนำมาเชื่อมประกอบเป็นตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานซ่อมบำรุ่งระบบโซล่าเซลล์ได้ 

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 4 ได้แก่รุ่น XS-41, XS-42, XS-43 เป็นตะแกรงที่

มีขนาดรูปานกลาง มีความหนาที่ 1.6 มม.2.3 มม.และ 3.2 มม.

 

           - XS-41 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 6.78 กก.


           - XS-42 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 12.90 กก.


           - XS-43 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 23.8 กก.


          การใช้งานตะแกรงฉีกรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย  4 ได้แก่ XS-41  XS-42 XS-43 เป็นรุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดซึ่งจะมีความหนามากขึ้น และมีการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า เช่น งานตกแต่งตามอาคารเป็น FACADE เพราะมีช่องตาที่มีขนาดกลาง ขนาดช่องระบายอากาศได้ดี มีความโปร่งแสง นอกจากนี้ตะแกรงรุ่นนี้ยังเป็นที่นิยมนำมาใช้ทำแผงทางเดินโซล่าเซลล์ WALKWAY เพื่อเดินบนหลังคาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว หรือจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวกันตก ราวระเบียงบันได กั้นเป็นรั้ว ก็ได้เช่นกัน

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 5 ได้แก่รุ่น XS-51, XS-52, XS-53 เป็นตะแกรงรุ่น

ที่มีขนาดรูใหญ่ให้ความโปร่งแสงสูงกว่า รุ่น 3 และ 4 มีความหนาที่ 1.6 มม.2.3 มม.และ 3.2 มม.


          - XS-51 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 7.46 กก.


          - XS-52 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 12.90 กก.


          - XS-53 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 23.90 กก.


          - XS-54 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 42.0 กก.


            การใช้งานตะแกรงฉีกรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย  5 ได้แก่ XS-51  XS-52 XS-53 XS-54 ตะแกรงรุ่น 5 นี้เป็นตะแกรงที่มีความพิเศษที่ช่องตาจะกว้างขึ้นเหมาะกับงานทำราวกันตก ทำแผงกั้นห้อง งานปูพื้นทางเดินบนชั้นลอย และงานเซอร์วิสก่อสร้างต่างๆ หรือจะเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรมโรงงานก็จะใช้เป็นกาดกันเครื่องจักร หรือครอบเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 ยังเป็นรุ่นที่นิยมในการผลิตเป็นตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานซ่อมบำรุ่งระบบโซล่าเซลล์อีกด้วย

 

ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 6 เป็นตะแกรงที่มีทั้งความหนา และช่องตาที่ขนาดใหญ่

 มีความหนาที่ 2.3 มม.3.2 มม.4.5 มม.และ 6.0 มม.


          - XS-61 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 9.59 กก.


          - XS-62 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 17.60 กก.


          - XS-63 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 30.90 กก.


          - XS-64 หนา 6.0 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 57.70 กก.


              ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย  6 ได้แก่ XS-61  XS-62 XS-63 XS-64 ตะแกรงรุ่น 6 นี้นิยมนำมาใช้เป็นทางเดินชั้นลอยเพราะมีความแข็งแรงมาก รับน้ำหนักได้ดี ด้วยความหนาของเหล็กจึงทำใหเลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายเมื่อนำไปใช้งานบนที่สูง หรือถ้าเป็นงานบนพื้นเรียบก็จะนำไปใช้งานทำเป็นขั้นบันไดก็ได้เช่นกัน

 

ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 7 มีความหนาเท่ากับรุ่น 6 แต่ขนาดช่องตาจะมีขนาดใหญ่กว่า และมีผลิตแค่ 3 รุ่น ได้แก่


          - XS-71 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 7.52 กก.


          - XS-72 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 11.92 กก.


          - XS-73 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 21.02 กก. • cbf9a201c3dabc6ab48d586e5676f8e5.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลายหลายรูปแบบในการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกสามารถนำไปตกแต่งภายนอกอาคารได้อย่างสวยงาม โดยโรงงานสามารถตัดตะแกรงเหล็กฉีกไ...

 • perforated-metal-mesh.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อ...

 • ตะแกรงรูกลม
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

 • crop-1628240964297.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊...

 • Cargo-Bear-Riffelbleche.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความซับซ้อนในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องพับที่ทันสมัยสามารถกำหนดขั้นตอนการพับได้หลากหลายเหลี่ยมในการขึ้นงานเพียงครั้งเดี...

 • crop-1626502211158.jpg

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานเลเซอร์

งานตกแต่งอาคาร

งานตัดพับม้วน

 • งานตัด
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด...
 • งานพับ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอ...
 • งานม้วน
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานเชื่อมประกอบ

 • ตะแกรง WALKWAY
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถ...
 • ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให...
 • งานเชื่อมเข้ากรอบ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด
 • งานเชื่อมโครงสร้าง
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานสแตนเลส

งานเคลือบผิว

Visitors: 10,426