ชิ้นงานเลเซอร์

ชิ้นงานเลเซอร์
ชิ้นงานเลเซอร์ 2

www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

          ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าที่ล้าสมัย บริษัท รุ่งทรัพย์ฯ  จึงกล้าลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสู  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ยังสามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแบบที่เราเขียนแบบไว้ ทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างหลากหลายลาย รูปแบบตามต้องการ เครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยยังมีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงในเรื่องตำแหน่งและขนาด ทำให้สามารถนำไปติดตั้งหรือประกอบได้อย่างง่ายดาย 

ชิ้นงานเลเซอร์ เป็นลูกเบี้ยว
ชิ้นงานเลเซอร์เป็นเพลท เจาะรู
ชิ้นงานเลเซอร์ เป็นประกับโซ่
ชิ้นงานเลเซอร์เป็นลูกเบี้ยว
ชิ้นงานเลเซอร์ตัดด้วยแก็สได้ผิวตัดที่เรียบ
ชิ้นงานเลเซอร์รูปทรงต่างๆ
ชิ้นงานเลเซอร์เป็นรูปดาวที่ความหนาต่างๆ
ชิ้นงานเลเซอร์เหล็กหนา 20 มิล เจาะรูกลม
ชิ้นงานเลเซอร์เหล็กหนา 10 มิล เจาะรูสี่เหลี่ยม
เพลทหนา 10 มิล ตัดด้วยเลเซอร์
ชิ้นงานเลเซอร์ เหล็กหนา 6.0 มม เป็นเพลท เจาะรูกลม
ชิ้นงานเลเซอร์ เหล็กหนา 15 มิล เน้นผิวชิ้นงาน
ชิ้นงานเลเซอร์ข้อเหวี่ยงหนา 15 มิล
ชิ้นงานเลเซอร์เจาะรูกลมขนาดใหญ่
ชิ้นงานเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเครื่องจักร
ชิ้นงานเลเซอร์เพลทขนาดใหญ่เจาะรูตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
ตัดเลเซอร์ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานเลเซอร์

งานตกแต่งอาคาร

งานตัดพับม้วน

 • งานตัด
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด...
 • งานพับ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอ...
 • งานม้วน
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานเชื่อมประกอบ

 • ตะแกรง WALKWAY
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถ...
 • ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให...
 • งานเชื่อมเข้ากรอบ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด
 • งานเชื่อมโครงสร้าง
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานสแตนเลส

งานเคลือบผิว

Visitors: 10,423