งานตัด

www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

       เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด ความหนาแผ่น วัสดุที่จะตัดและจำนวนในการตัดไปที่หน้าจอของเครื่อง หลังจากนั้นชุด CONTROL ในเครื่องตัดจะคำนวณค่าตัวแปรต่างๆพร้อมกับเคลื่อนที่ตัวยันหลังไปในตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้และเคลื่อนที่ระยะห่างใบมีดใปตามความหนาแผ่นและชนิดของวัสดุ พร้อมทั้งนับจำนวนที่ต้องการตัดให้จนถึงจำนวนที่ตั้งเอาไว้เครื่องตัดจะหยุดตัดทันที เครื่องจักรที่ทันสมัยมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องระยะน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องตัดรุ่นเก่า ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถนำชิ้นไปติดตั้งผลิตในขั้นตอนต่อไปได้โดยง่าย


 • videre_pic_001.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอร์ค่าต่างๆได้ตัวอย่างเช่น ความหนาของตะแกรงกันลื่นที่ไม่เท่ากันทั้งแผ่นหรือตะแกรง...

 • เครื่องม้วนระบบไฮดรอลิค-W12-prd.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานเลเซอร์

งานตกแต่งอาคาร

งานตัดพับม้วน

 • งานตัด
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด...
 • งานพับ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอ...
 • งานม้วน
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานเชื่อมประกอบ

 • ตะแกรง WALKWAY
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถ...
 • ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให...
 • งานเชื่อมเข้ากรอบ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด
 • งานเชื่อมโครงสร้าง
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานสแตนเลส

งานเคลือบผิว

Visitors: 10,424