การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก

 

 

 

Expended Metal หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า เหล็กฉีก หรือ ตะแกรงเหล็กฉีก มีการใช้งานแบบไหนกันบ้าง


      ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ เหล็กฉีก เป็นตะแกรงที่ผลิตจากแผ่นโลหะนำมาฉีกหรือยืดออกมา เพื่อให้เป็นช่องรูตามขนาดที่ต้องการซึ่งแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปในท้องตลาด จะเป็นช่องตาข้าวหลามตัด หรือคล้ายตะแกรงรังผึ้ง โดยการฉีกหรือยืดแผ่นโลหะนั้นจะเป็นชิ้นงานที่ไม่มีรอยต่อหรือเชื่อมต่อ ตะแกรงจึงมีลักษณะเป็นแผงเดียวกันตลอดทั้งแผ่นเป็นกรรมวิธีผลิตที่พิเศษกว่าตะแกรงทั่วไป


           ผลิตด้วยเครื่องเฉพาะชิ้นงานนี้เท่านั้น ชิ้นงานที่ออกมาจึงแลดูสวยงามและช่องตา หรือขนาดรูจะเท่ากันทุกช่อง

คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉีก หรือเหล็กฉีก Expended Metal


         1.มีน้ำหนักเบากว่าตะแกรงแผ่นประเภทอื่นๆ


         2.มีความคงทน แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี 


         3.สามารถระบายอากาศได้ดี


         4.อายุการใช้งานที่นาน


         5.สามารถนำมาดัดแปลงเป็นชิ้นงานแบบต่างๆได้ตามความต้องการ 


รุ่นของตะแกรงฉีก หรือเหล็กฉีก Expended Metal


          ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายรุ่น และหลายรูปแบบ การเลือกใช้งานของเหล็กฉีกแต่ละรุ่นจึงมีความสำคัญและ แต่ละรุ่นมีการ

ใช้งานที่ต่างกันออกไป


1.ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 3 เป็นตะแกรงรุ่นที่มีช่องตาขนาดเล็กที่สุดในมาตรฐาน XS  และมีความหนาที่ 1.2 

มม.1.6 มม.และ 2.3 มม.


          - XS-31 หนา 1.2 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 7.01 กก.


          - XS-32 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 12.50 กก.


          - XS-33 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 12x30.50 มม.น้ำหนัก 26.80 กก.


           นิยมใช้เป็นตะแกรง กันนก กันหนู ทำเป็นกรงสัตว์เล็กได้ ตกแต่งผนัง อาคาร เป็นช่องระบายอากาศ นำมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการและความเหมาะสมในการใช้งาน


2.ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 4 เป็นตะแกรงที่มีขนาดรูไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป จึงได้รับความนิยมนำมาใช้งานกันอย่าง

แพร่หลาย มีความหนาที่ 1.6 มม.2.3 มม.และ 3.2 มม.


          - XS-41 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 6.78 กก.


          - XS-42 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 12.2 กก.


          - XS-43 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 16x35 มม.น้ำหนัก 23.8 กก.


            การใช้งานตะแกรงฉีกรุ่นรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 4 เป็นรุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดซึ่งจะมีความหนามากกว่ารุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 3 และมีการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า เช่น งานตกแต่งตามอาคารเป็น FACADE เพราะมีช่องตาที่มีขนาดกลาง ขนาดช่องระบายอากาศได้ดี มีความโปร่งแสง นอกจากนี้ตะแกรงรุ่นนี้ยังเป็นที่นิยม นำมาใช้ทำแผงทางเดินโซล่าเซลล์ WALKWAY เพื่อเดินบนหลังคาสำหรับงานซ่อมบำรุงระบบโซล่เซลล์ หรือจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวกันตก ราวระเบียงบันได กั้นเป็นรั้ว และอื่นๆ อีกมากมาย


3.ตะแกรงฉีก Expended Metal รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 5 เป็นตะแกรงรุ่นที่มีขนาดรูใหญ่ให้ความโปร่งแสงสูงกว่า รุ่น 3 และ 4 มีความหนา

ที่ 1.6มม.2.3 มม.และ 3.2 มม.

 


          - XS-51 หนา 1.6 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 7.46 กก.


          - XS-52 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 12.90 กก.


          - XS-53 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 23.90 กก.


          - XS-54 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 25x61 มม.น้ำหนัก 42.0 กก.


          ตะแกรงรุ่น 5 นี้เป็นตะแกรงที่มีความพิเศษที่ช่องตาจะกว้างขึ้นเหมาะกับงานทำราวกันตก ทำแผงพาร์ทิชั่น งานปูพื้นทางเดินบนชั้นลอย และงานเซอร์วิสก่อสร้างต่างๆหรือจะเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรมโรงงานก็จะใช้เป็นกาดกันเครื่องจักร หรือครอบเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยก็ได้เช่นกัน


4.ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่น 6 เป็นตะแกรงที่มีทั้งความหนา และช่องตาที่ขนาดใหญ่ และความหนาที่มากกว่ารุ่นอื่น ๆ 

ที่ขึ้นต้นด้วยXS ความหนาจะเริ่มต้นที่หนาที่ 2.3 มม.3.2 มม.4.5 มม.และ 6.0 มม.


          - XS-61 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 9.59 กก.


          - XS-62 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 17.60 กก.


          - XS-63 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 30.90 กก.


          - XS-64 หนา 6.0 มม.ช่องกว้างของรู 34x76.20 มม.น้ำหนัก 57.70 กก.


            ตะแกรงรุ่น 6 นี้นิยมนำมาใช้เป็นทางเดินชั้นลอยเพราะมีความแข็งแรงมาก รับน้ำหนักได้ดี 


5.ตะแกรงเหล็กฉีก Expended Metal รุ่นที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 มีความหนาเท่ากับรุ่น 6 แต่ขนาดช่องตาจะมีขนาดใหญ่กว่า และ

มีผลิตแค่ 3 รุ่น ได้แก่

 


          - XS-71 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 7.52 กก.


          - XS-72 หนา 3.2 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 11.92 กก.


          - XS-73 หนา 4.5 มม.ช่องกว้างของรู 50x152.40 มม.น้ำหนัก 21.02 กก.


           มีช่องตาที่ยาว นิยมนำไปใช้เป็นรั้วสนามเทนนิส สนามกีฬา รั้วกั้นต่างๆหรือนำไปทำสีเพื่อเป็นงานตกแต่งก็ดูสวยงามด้วยความโปร่งของช่องรูทำให้แผ่นที่ทำสีแล้วดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและทางเรายังมีเหล็กฉีกรุ่นพิเศษ ซึ่งจะเป็นรุ่น XG ซึ่งมีขนาดของช่อง34x135.40 มม.มีลักษณะพิเศษตรงความหนาและช่องรูจะคล้าย 6 เหลี่ยม สามารถนำไปใช้ในงานทำพื้นทางเดิน ทำฝาท่อรางระบายน้ำ หรืองานที่ต้องรับน้ำหนักมากแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเวปไซต์ คลิก ตะแกรงเหล็กฉีก


นอกจากเหล็กฉีกรุ่นที่กล่าวมานี้แล้วทางเรายังสามารถผลิตตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นพิเศษ มีลักษณะเฉพาะ คือรุ่น S ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 รุ่น

ได้แก่ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6  S-18 เป็นตะแกรงที่มีลักษณะหกเหลี่ยมผสมกับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เหมาะแก่การนำไปตกแต่งเป็นแผงกั้นบังตา หรืองานตกแต่งก็นิยมนำมาใช้ด้วยเช่นกัน


ขนาดของตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S


          - S-6 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 24x40.7 มม.น้ำหนัก 12.8 กก.


          - S-18 หนา 2.3 มม.ช่องกว้างของรู 30x151 มม.น้ำหนัก 10.8 กก

 

           การฉีกจะเป็นลักษณะไขว้กันไปคล้าย INFINITY มารูปทรงช่องตาเป็นทรงโค้งมนสวยงามตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนำมาตกแต่ง

หน้าต่าง กั้นระเบียงตามหอพักกันนก หรือทำฉากบังตาก็ได้เช่นกัน ในส่วนของงานเหล็กฉีกทางบริษัทฯเราสามารถผลิตเป็น

ขนาดพิเศษไม่จำเพาะแค่ขนาด 4x8 ฟุต หรือ 5x10 ฟุต เท่านั้น ทางลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกลายเลือกแบบได้ที่หน้าเวปไซต์

แล้วแจ้งทางแอดมินได้เลยค่ะไม่มีขั้นต่ำในการผลิต จัดส่งฟรี ติดต่อผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรสอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติมได้ตาม

เบอร์หน้าเวปไซต์ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

 

 

 

 

www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

     ด้วยความหลายหลายรูปแบบในการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกสามารถนำไปตกแต่งภายนอกอาคารได้อย่างสวยงาม โดยโรงงานสามารถตัดตะแกรงเหล็กฉีกได้ตามขนาดพร้อมทั้งมีบริการเชื่อมเข้ากรอบตะแกรงเหล็กฉีก งานพับตะแกรงเหล็กฉีก และส่งชิ้นงานที่เสร็จแล้วไปทำสี POWDER COATเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมอีกด้วย พร้อมทั้งมีบริการส่งสินค้าไปยังหน้างานให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย


 • Interior-Decoration-Expanded-Metal-detail (3).jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็...

 • perforated-metal-mesh.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อ...

 • ตะแกรงรูกลม
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

 • crop-1628240964297.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊...

 • Cargo-Bear-Riffelbleche.jpg
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความซับซ้อนในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องพับที่ทันสมัยสามารถกำหนดขั้นตอนการพับได้หลากหลายเหลี่ยมในการขึ้นงานเพียงครั้งเดี...

 • crop-1626502211158.jpg

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานเลเซอร์

งานตกแต่งอาคาร

งานตัดพับม้วน

 • งานตัด
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องตัดที่ทันสมัย สามารถป้อนระยะการตัด...
 • งานพับ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถชดเชยพารามิเตอ...
 • งานม้วน
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานเชื่อมประกอบ

 • ตะแกรง WALKWAY
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถ...
 • ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให...
 • งานเชื่อมเข้ากรอบ
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด
 • งานเชื่อมโครงสร้าง
  www.งานเลเซอร์.com โดย บริษัท รุ่งทรัพย์โลหะภัณฑ์ จำกัด

งานสแตนเลส

งานเคลือบผิว

Visitors: 10,423